ថ្ងៃនេះ ក្រសួងសម្រេចអនុញ្ញាតឱ្យបើកដំណើរការ អគារកាណាឌីយ៉ាឡើងវិញ ចាប់ពីស្អែកនេះទៅ

តាមរយៈលិខិតមួយទៀតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល ឯកឧត្ដម ម៉ម ប៊ុនហេង បានផ្ញើទៅកាន់អ្នកឧកញ៉ា ពុង ឃាវសែ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃធនាគារកាណាឌីយ៉ា ក.អ ស្ដីពីការបើកដំណើរការឡើងវិញនៃអគាកាឌីយ៉ាចាបពីថ្ងៃទី ៩ ធ្នូ ២០២០ នេះតទៅ ។ ដោយឡែកធនាគារចិន ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងអគារនេះ នឹងត្រូវបន្តបិទរហូតដល់ថ្ងៃទី ១៧ ធ្នូ ២០២០ ។ ដោយឡែកបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅទីនោះទាំងអស់ ត្រូវធ្វើតេស្តលើកទី ២ នៅថ្ងៃទី ១៣ ធ្នូ ២០២០ និងលើកទី ៣ នៅថ្ងៃទី ១៧ ធ្នូ ២០២០ ៕

Related posts

Leave a Comment