លោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត​ ឱ​ វណ្ណឌីន សូមច្រានចោលទាំងស្រុង ការចុះផ្សាយថា ប្រទេស សិង្ហបុរី បានសម្រេចចូលររួមវិភាគទានថវិការ ៥លានដុល្លាអាមេរិក ដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងការពារវីរុស កូវីដ ១៩

យើងសង្កេតឃើញថា កាលពីកន្លងទៅនេះ មានសារពត៌មានជាច្រើន បានធ្វើការចុះផ្សាយអះអាងថា ប្រទេស សិង្ហបុរី បានសម្រេចចូលររួមវិភាគទានថវិការ ៥លានដុល្លាអាមេរិក ដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងការពារវីរុស កូវីដ ១៩ ដល់ប្រទេសមួយចំនួន ។

យើងយ៉ាងកី្ត នៅព្រឹកថ្ងៃទី ០៧ ឆ្នូនេះ ក្នុងទូរទស្សនជាតិកម្ពុជា បានឲ្យដឹងថា លោកជំទាវ លោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត​ ឱ​ វណ្ណឌីន សូមច្រានចោលទាំងស្រុង ចំពោះព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយនេះ ជាព័ត៌មានមិនពិត នោះទេ ។

Uncategorized

Related posts

Leave a Comment