អ្នកប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកនាង ឆែម សូនីតា និងលោក តាំង សេវិនអាប់ ត្រូវប្រញាប់ធ្វើតេស្ដរកវីរុសកូវីដ១៩”

នៅមុននេះបន្ដិច ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសឱ្យអ្នកប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកនាង ឆែម សូនីតា និងលោក តាំង សេវិនអាប់ «ពីថ្ងៃទី១៤ តុលា ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា» ត្រូវមកធ្វើតេស្តរកកូវីដ-១៩ ទោះបីជា «គ្មានរោគសញ្ញាអ្វីក៏ដោយ» ។ សូមអានព័ត៌មានលម្អិតខាងក្រោម ៖ សូមបញ្ជាក់ថា អ្នកទាំងពីររូបខាងលើ អាចជាអ្នកឆ្លងមុនគេបង្អស់ នៃព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២៨ វិច្ឆិកា ។

Uncategorized

Related posts

Leave a Comment