សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខផង! តារាចម្រៀងវ័យក្មេងម្នាក់ បានបា ត់បង់ ជី វិ ត ដោយសារតែគាត់មាន….

ជីវិតមនុស្សម្នាក់ៗ ពិតជាមិនអាចកំណត់បានទេ រហូតមានការបែកបាក់គ្មានថ្ងៃបានជួបមុខគ្នាជាថ្មីក៏មាន ជាក់ស្តែងដូចជាតារាចម្រៀងវ័យក្មេង original មួយរូបនេះ ដែលមាន

ឈ្មោះថា Ly Nako Singer (លី ណាកូ) បានឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្រួសារ សាច់ញាតិ និងមិត្តភក្តិ ដោយសារតែគាត់មានជំងឺ មហារីកគ្រាប់ឈា ម។ ជាក់ស្តែងយោងតាមហ្វេសបុកផេចរបស់

លោក អុឹម ជីវ៉ា និងមិត្តភក្តិរបស់ តារាចម្រៀងកំសត់ខាងលើបានរៀបរាប់ថា: “RIP អាណិតខ្លាំងណាស់តារាចម្រៀង original song វ័យក្មេងបានទទួលមរណភាពដោយសារតែជំងឺ

មហារីកគ្រាប់ឈា មនៅថ្ងៃនេះ” “ពួកម៉ាក់អើយអែងទទួលយកអត់បានទេវាលឿនពេកហើយ ហេតុអីអត់ប្រាប់អែងមួយម៉ាត់ចឹង សូមទៅអោយបានសុខណា R i p កើតជាតិណាៗកុំអោយដូចជាតិនេះ Ly Nako Singer (លី ណាកូ)”៕

Related posts

Leave a Comment