ដំណឹងល្អ! ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ ការធ្វើសៀវភៅស្នាក់ សៀវភៅគ្រួសារ ត្រូវធ្វើនៅត្រឹមឃុំសង្កាត់វិញ

តាមសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលចុះហត្ថលេខាដោយសម្ដេចក្រឡាហោមសខេង បានសម្រេចផ្ទេរសមត្ថកិច្ចពីអធិការនគរបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ជូនទៅនាយប៉ុស្តិ៍នគរបាល ឃុំ សង្កាត់ ក្នុងការត្រួតពិនិត្យ សម្រេចផ្ដល់សៀវភៅស្នាក់នៅ ទុតិយតាសៀនវភៅស្នាក់នៅ លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ ការប្រែប្រួលនៃសមាជិកគ្រួសារ ការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅ និងរាល់ការកែតម្រូវទិន្នន័យក្នុងបញ្ជីស្នាក់នៅស្របតាមលិខិតបទដ្ឋាបគតិយុត្តកំណត់ ៕

Related posts

Leave a Comment