ជួយស៊ែរអំពើល្អនេះផង! គ្រូពេទ្យចិត្តធម៌ ព្យាបាលមិនគិតកម្រៃពីអ៊ុស្រីម្នាក់គរថ្លង់ ហើយស៊ូរែកនំលក់ ដោយអ៊ុស្រីមានជំងឺម្យ៉ាងគឺ….

ទឹកចិត្តរបស់លោកគ្រូពេទ្យម្នាក់ បានធ្វើឲ្យមហាជនសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ ក្រោយពីលោកបានជួយអ៊ុស្រីម្នាក់ ដើរលក់នំ រហូតមានជំងឺនៅនឹងជើង ហើយគាត់គរថ្លង់ទៀត លោកគ្រូក៏ទទួលព្យាបាលមិនយកកម្រៃឡើយ។

ជាក់ស្តែងលោកគ្រូពេទ្យចិត្តធម៌ ដែលមានគណនីហ្វេសបុកឈ្មោះ បន្ទប់ពិគ្រោះ និង ព្យាបាលជំងឺ យុទ្ធីរិទ្ធ បានបញ្ជាក់ថា: អ៊ុស្រីម្នាក់គរថ្លង់រែកនំលក់ហើយគាត់ឈឺចាប់ជង្គង់ខ្លាំង

(រលាក់សន្លាក់ជង្គង់មានទឹករង៉ៃ)ខ្ញុំបានបូមទឹកសន្លាក់នឹងព្យាបាលគាត់ដោយមិនយកប្រាក់ដោយអ៊ុស្រីមានកាខ្វះខាតខ្លាំងហើយជាមនុស្សគរថ្លង់ទៀត ជូនពរអ៊ុស្រីឆាប់ជា៕

Related posts

Leave a Comment