អាណិតណាស់ ម្តាយចង់គាំង បានត្រឹមប្រាប់ថា កូនខ្ញុំស្លា ប់ហើយ ត្រូវរូឡូកិ ន ហើយ….

នៅថ្ងៃទី២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ អ្នកម្តាយមួយរូបស្ទើរតែគាំងលែងមានពាក្យនិយាយ ដោយបានឃើញកូនរបស់ខ្លួនត្រូវបាន រូឡូ កិ នរហូតបា ត់បង់ ជី វិត និងមានរបួ សគួរឲ្យអាសូរ មិនគួរណានៅក្មេងតែមកជួបរឿងបែបនេះឡើយ។

យ៉ាងណាយោងតាម គណនីម្តាយរបស់ក្មេងប្រុសរងគ្រោះ ឈ្មោះ ម៉ាកពី យ៉ានុត បានត្រឹមផុសរូបកូន និងសារថា: “កូនខ្ញុំស្លា ប់ហើយដោយរូលោកិនស្លា ប់ហើយ” ហើយអ្នកម្តាយរូបនេះមិនបានបញ្ចាក់ថា

កើតឡើងដោយសារអ្វី ទើបបានជាកូនគាត់ត្រូវរូឡូកិ នបែបនេះឡើយ។ មហាជនបានត្រឹមបង្ហាញអារម្មណ៍សោកស្តាយ និងអាណិត ព្រមទាំងចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់គ្រួសារក្មេងរ ងគ្រោះផងដែរ៕

Related posts

Leave a Comment