វត្តអាត្មាមិនមែនព្រៃអាម៉ាហ្សូនទេញោម! ប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្តើមឃើញមានពស់វារចូលផ្ទះ ក៏ចាប់យកទៅប្រលែងនៅវត្ត ហើយខ្លះក៏យកទៅ….

រដូវកាលទឹកជន់បែបនេះ មានសត្វជាច្រើន ជាពិសេសគឺសត្វពស់ តែងតែប្រទះឃើញវាទៅរកកន្លែងរស់នៅតាមផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ ជាក់ស្តែងនៅមុននេះបន្តិច មានគណនីហ្វេសបុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនបាន ចែករំលែកថា: ទឹកឡើងសំបូរពស់ថ្លាន់ណាស់ ចាប់បាន៣ក្បាលហើយ

យកទៅលែងនៅវត្តហើយ ២០គីឡូ ១០គីឡូ ៥គីឡូ ហើយគណនីហ្វេសបុកផ្សេងទៀតថា: :flushed:ទឹកលិច​ ពស់ថ្លាន់វាឡេីងផ្ទះ​:snake::snake: ធំណាស់​ 1​ជិត20គីឡូ ខ្ញុំចាប់វាយកទៅលែងទេបង​ ប្អូន​ ខ្ញុំយកវាទៅលែងនៅខេត្តមណ្ឌលគីរី​ ក្នុងព្រៃអភិរក្សសូម​ បង​ ប្អូន​ ប្រុងប្រយ័តផង​ ព្រោះទឹកជំនុនជនលិចភូមិ​ សត្វពស់វាឡេីងផ្ទះ៕

Related posts

Leave a Comment