ទីបំផុត ជំនន់ទឹកបានហូរចូលដល់ក្រុង បាត់ដំបង ហេីយ មើលហើយស្រណោះណាស់….

តាមការឲ្យដឹងពីហ្វេសបុកផេចរបស់លោក ផែន វណ្ណះ បានបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីស្ថានភាពទឹកនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងថា: ទឹកហូរចូលដល់ក្រុង បាត់ដំបង ហេីយ ព្រឹក នេះ ដូច្នេះ សូមបងប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋ ដែល រស់នៅ ក្នុង ក្រុង បាត់ដំបង មេត្តា ប្រុង ប្រយ័ត្ន ជាពិសេស ចរន្ត អគ្គិសនី និង សត្វ អាសិរ្ពិស ៕

Related posts

Leave a Comment