ពេលហៅជាងមកធ្វើអីៗនៅផ្ទះ មានគ្នាឲ្យច្រើនៗទៅ! កុំអោយដូចករណីនេះ ជាងផ្សារដែកឃើញម្ចាស់ផ្ទះស្អាត កើតអារម្មណ៍ ចាត់ការបានសម្រេច….

ោងតាមព័ត៌មានបឋម ពីហ្វេសបុកផេច ABC Cambodia បានឲ្យដឹងនៅរឿងហេតុដ៏គួរឲ្យហួសចិត្តមួយថា: ករណីជាងផ្សារដែករំ លោ ភបានសម្រេចពេលម្ចាស់ផ្ទះកំពុងគេង ដោយហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី03 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2020 ទីតាំងនៅក្នុងសង្កាត់ជេីងឯក ខណ្ឌដង្កោ ៕

Uncategorized

Related posts

Leave a Comment