ស្អាតហើយចិត្តល្អទៀត! បងស្រីចិត្តធម៌ ស្រី អូន កាដូរដល់កូនៗរងគ្រោះ១០០នាក់ជាង ដែលរងគ្រោះព្រោះមនុស្សអត់ខួ រមួយចំនួន ក្នុងទឹកប្រាក់ដល់ទៅ….

នៅមុននេះបន្តិច បងស្រីចិត្តធម៌ មានឈ្មោះថា បងស្រី អូន និងជាម្ចាស់ផេចហ្វេសបុក ស្រីអូន សម្រស់ធម្មជាតិ Sunnary Nuon បានជូនដំណឹងដ៏រំភើបមួយថា: ថ្ងៃនេះជូន10000ដុល្លាអាមេរិក ជាកាដូរដល់កូនៗរងគ្រោះ100នាក់ជាង🙏🏻ពួកគាត់ជាក្មេងស្រីដែលរងគ្រោះ

ដោយការរំលោ ភបំពា ននិងជួញដូ រ ខ្លះត្រូវឪពុកបង្កេីតរំលោ ភ ខ្លះជីតា ខ្លះត្រូវជនល្មេី សរំលោ ភហឹ ង្សា ខ្លះត្រូវម្ដាយលក់ដូរតាំងពីអាយុ3ឆ្នាំ 😭 សុំទោសកូនៗម៉ាក់រវល់មិនបានទៅលេងកូនៗតែបេះដូងម៉ាក់នៅជាមួយកូនៗគ្រប់ពេល❤️ ជូនបុណ្យផងបងប្អូន🙏🏻 Afesip Cambodia៕

Related posts

Leave a Comment