មានចឹងទៀត! ដល់ផ្លូវបំបែកស្រែអំបិល ឈប់ឡានដើម្បីចាក់ប្រេង ចាក់ហើយជិះបានចេញប្រហែល៥០គីឡូម៉ែត្រ ឡានចេញសញ្ញាប្រេងមានជាតិទឹក ដេរលែងឆេះ….

នៅថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ បើយោងតាមហ្វេសបុកផេចរបស់សារព័ត៌មាន សារព័ត៌មាន ហង្សតូច បានសរសេរជូនដំណឹងថា: សូមម្ចាស់ដេប៉ូឆាប់ទាក់ទងមកខ្ញុំតាមលេខដែលខ្ញុំឲ្យនិងលេខក្រុមហ៊ុនដើម្បីបញ្ជាក់កាពិត ព្រោះចាក់ប្រេងម៉ាស៊ូតហើយរត់បាន50km ឈប់ពន្លត់ម៉ាស៊ីន ដេមិនឆេះហើយលោតសញ្ញាបញ្ជាក់ថាប្រេងមានជាតទឹក ..សូមម្ចាស់ដេប៉ូទទួលស្គាល់ការពិតបាទ ឥលូវឡាននៅក្រុមហ៊ុនford.. នេះបេីតាមក្រុមការងារហង្សតូចដកស្រង់ពីម្ចាស់រថយន្តផ្ទាល់! ២៤-០៩-២០២០៕

Related posts

Leave a Comment