តើនេះជាចរិតរបស់ខ្មែរ (មួយចំនួន) មែនឬទេ ? ឃើញគ្នាមានទុក្ខហើយ មិនជួយទេ បែរជា …

រូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកដែលផ្តិតចេញពីមហាវិថីផ្លូវហាយណូយ ចេញពីគណនី Facebook ឈោ្មះ Hang SamAth Reaksmey ដែលបង្ហាញពីរថយន្តដឹកស្រាបៀរ Ganzberg បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ធ្វើឲ្យស្រាបៀរដែលផ្ទុកក្នុងរថយន្តបែកធ្លាយ ចាក់លើផ្លូវស្ទើរអស់ពីក្នុងរថយន្ត ។

ការចេះសាមគ្គីជួយទុក្ខធុរៈគ្នា ជាឃ្លាមួយដែលយើងចង់បាន និងចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាចេះជួយគ្នា ។ ប៉ុន្តែមិនដូច្នេះទេ ជាក់ស្តែងក្នុងរូបភាព គឺសបញ្ចាក់ថា មានប្អូនមួយចំនួន មិនបានជួយហើយ បែរជាឆ្លៀតឳកាសប្រមូលយកស្រាបៀរនោះទៅវិញ ។

Related posts

Leave a Comment