ព្រឺក្បាល! ក្រុមអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យចេះតែឆ្ងល់ហេតុអ្វីបូមទឹកចេញពីស្រះមិនចេញទឹក ក្រោយដឹងការពិតចឹងសោះ…

ក្រុមអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យនៅ Nova Nova Scotia កំពុងព្យាយាមពន្លត់ភ្លើងនៅទីតាំងមួយកន្លែង តែពួកគេមិនអាចទទួលបានទឹកពីស្រះទឹកដែលនូវនៅជិតនោះទេ។
លោក Shawn Carey ប្រធាននាយកដ្ឋានអគ្គិភ័យនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តស្រុក បានប្រាប់ King’s County News ថា លោកនិងបុគ្គលិករបស់លោកកំពុងព្យាយាមពន្លត់ភ្លើងស្មៅដំបូងនៃរដូវកាលនេះ។ ប៉ុន្តែនៅពេលអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យព្យាយាមបូមទឹកចេញពីស្រះមិនមានច្រើនទេដែលឆ្លងកាត់ទយោទឹក។

លោក Carey មានប្រសាសន៍ថា“ យើងបានទៅបូមទឹកចេញហើយត្រីក៏មកជាមួយដែរ” ។ យើងបានចំណាយពេលមួយរយៈដើម្បីរកឱ្យឃើញនូវបញ្ហានោះ” ។

ទោះយ៉ាងណាក្នុងករណីនេះវាហាក់ដូចជាត្រីមួយក្រុមបានស្រូបចូលក្នុងបំពង់។ ក្រុមការងារអគ្គិភ័យបាននិយាយថាគាត់មិនដែលឃើញអ្វីដូចវាទេ។

លោក Carey បាននិយាយថាពួកគេបានដោះស្រាយបញ្ហាដោយបញ្ច្រាសលំហូរទឹក។ នៅពេលដែលត្រីត្រូវបានបង្ហូរចេញពួកគេអាចបំពេញម៉ាស៊ីនពន្លត់អគ្គីភ័យហើយដាក់ភ្លើងស្មៅ។

Related posts

Leave a Comment